Witamy w żłobku
Mali Przyjaciele

Zapraszamy!

Kameralne grupy

kameralne grupy, w których znamy się i wspólnie poznajemy świat

Ciekawe zajęcia

ciekawe, stymulujące zajęcia dla dzieci; zajęcia które uczą, bawią i wychowują

Zaciszna lokalizacja

ogród, zaciszne miejsce na łonie natury

Zbilansowana dieta

zbilansowana dieta, profesjonalnie przygotowana i dopasowana do potrzeb dzieci w danym wieku

Doświadczona kadra

doświadczona kadra, która pracuje z dziećmi i dla dzieci,

Monitoring

monitoring – nowoczesna technologia na rzecz bezpieczeństwa.

Kilka słów o nas

Żłobek „Mali Przyjaciele” zapewnia profesjonalną opiekę dzieciom od ukończonego 20 tygodnia życia do 3 lat.
Opiekę nad Maluszkami sprawuje w pełni wykwalifikowany personel z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Opiekę łączymy z zabawą i pierwszą edukacją.

* * *
Nasza placówka znajduje się w zacisznych miejscach na Grunwaldzie wśród innych domków jednorodzinnych.

Dzieci mają do dyspozycji bawialnie z kącikami jadalnianymi, przeznaczone dla każdej grupy wiekowej, sypialnie oraz łazienki.

Placówka posiada duży ogród z zabawkami, piaskownicą oraz domkiem ze zjeżdżalnią.

* * *
Nadzór nad żłobkiem sprawuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania.
Spełniamy wszystkie wymagania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
Jesteśmy placówką wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Poznania pod numerami 12/2016.
Otrzymaliśmy pozytywne opinie Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Straży Pożarnej.

* * *

Pracujemy przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii, oraz dwutygodniowej przerwy technicznej w okresie wakacyjnym.

Nasz żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6:30 – 17:00.

Zapisz dziecko już teraz korzystając z formularza kontaktowego lub skontaktuj się z nami pod nr tel: 666-876-630 lub 512 -195 - 399.DOFINANSOWANIE

żłobek korzysta z projektu

"Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" na lata 2024-2026 - ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE

Celem zadania publicznego jest zapewnienie miejsc dzieciom od ukończonego 20 tygodnia życia do lat 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 roku życia również dzieciom z niepełnosprawnościami. Żłobek realizuje zadania oraz cele, które wynikają z Ustawy, a w szczególności:

• zapewnia dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz wychowuje w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji,

• zapewnia właściwą opiekę pielęgnacyjną, edukacyjną i stwarza odpowiednią przestrzeń do swobodnej zabawy w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,

• wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wczesną edukację,

• troszczy się o prawidłowy rozwój fizyczny oraz stan zdrowia poprzez wyrabianie nawyków higieny życia codziennego i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wdraża działania profilaktyczne promujące zdrowie,

• zapewnia racjonalne żywienie zawierające niezbędne składniki pokarmowe odpowiadające normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci,

• przestrzega zasad higienicznych oraz zasad higieny snu,

• rozwija wrażliwość estetyczną dzieci i wyobraźnię, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,

• kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

• współdziała z Rodzicami/Prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję wspierającą działania wychowawcze oraz funkcję doradczą

• udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego rozwoju i zachowaniu

• pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, uzgadnia z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w żłobku.

Całkowita wartość projektu - 1 382 290,00 zł

Termin realizacji zadania - 1.07.2024 - 31.08.2026

"Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania"

#poznanwspiera


W naszym żłobku dzieci czują się akceptowane, kochane i szczęśliwe. Codziennie wspieramy dzieci, szanując ich naturalne tempo rozwoju oraz kształtujemy w nich umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej. Rozbudzamy ciekawość świata, wspieramy ich twórczą ekspresję, uczymy empatii, życzliwości i akceptacji w stosunku do siebie i innych. Uczymy dzieci radzenia sobie z różnymi emocjami, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów ale i radzenia sobie z porażkami, wspieramy samodzielność oraz pielęgnujemy w nich poczucie własnej wartości.

Witamy!

Mali Przyjaciele serdecznie zapraszają.
Jeśli masz pytania zadzwoń do nas
lub wypełnij formularz kontaktu!

Nasz adres:

ul. Wolsztyńska 4 (Grunwald/Jeżyce), 60-361 Poznań

ul. Wolsztyńska 4: 666 -876- 630 lub 512-195- 399 (tel wewnętrzny do placówki)
kontakt@zlobekmaliprzyjaciele.pl
Dołącz do nas na facebooku :)

Witamy!

Wprowadź poprawne dane.

Informujemy, że Żłobek na ul. Wolsztyńskiej 4 otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania na okres od 01.07.2024 - 31.08.2026.

Całościowy koszt wynosi 1019 zł + opłata za obsługę usługi wyżywienia + dzienna stawka za wyżywienie za każdy dzień -19 zł/dzień ( dieta 19,50 zł/dzień )